Dikkes wuet er gezéjt da de minse mè gien stokke miej boijte te kreijge zen, da et sociaole lèjve doedgot. Okkeziel Bruist héj laote ziej da da ni waor is. Deuj een ziel te géjve aon e fiest, kunde er na oep de koppe loejpe


Wie es Okkeziel Bruist ?:

In de kern van Okkeziel Bruist zen zeive Okkezielnaore

Louis Decoster (Wieke)
Wim Kempeneers 
Sabrina Mertens
Dirk Stroeykens
Frans Van Laerhoven
Patrick Van Steenbergen
Joël Wellens
 

 Et oiteijndeleke fiest is in saomenwerking mè de verieeiginge en hiel veul sympathisanten

Het dool van Okkeziel Bruist:

De minse van Okkeziel beij mekander bringe deuj onderandere e groet duerrepfiest te organiséjre mè de lokaole verieneginge. Den daotem valt momentéjl saome mè Okkezielkermis.
Basisreigels:
- Dit is e fiest van en veuj de minse van Okkeziel.
- E fiest mag gien financiële kaoter zen veuj de bezukers.
- Alle oeptrejedes zen verniet.
- Bekanst alle attractes zen verniet.
- De preijze van drank en èjte moeten e bèkke ‘tzelfste zen as in’t
staminée.
- Gien sterke drank of cocktails.

Financiën:

Gezien winst maoke ni et dool is van dees gebeure weurre de kosten
gedekt deuj:
- Het grutste budget van de attractes en oeptrejedes (verniet) weut
gesponserd.
- De dielnejmende verieneginge draoge e stukske beij tot de onkoste. De
winst is veuj de verieneginge
- Deuj een daojdeleke overienkomst moette de verieneginge gien
financieel risico draoge.

Logo:

In het logo zit vuil symboleek. De kerk es het derrep. Het kraum staut vu plezeer. De lichtpaul as gezellighaid. De zon en de maun as ouvergang van dag no nacht. Het veuwerek als fiest en zes steire zen de zes gasten dat ermei begost en zen: ( alfabetisch) David Degreef, Stefaan Deraedemaeker, Wim Kempeneers, Wim Peeters, Frans Vanlaerhoven, Patrick Vansteenbergen. Oijteijndelek ligt het succes beij de inwoners van Okkeziel en de buurtgemejntes déj dit fiest e werrem hèt toedraoge.