Naar het artikel “Een zondagse najaarstrip door een gebied van heiligen en spoken” uit : “Fuik en Faas”, 1974, p. 1 (door Henri Vannoppen)

List is vooral bekend om zijn kapel van O.L.Vrouw der 7 smarten. In 1887 werd dit gebouw opgericht door Joannes Sergijsels, “in religie Broeder Alexius”. De kapel draagt als opschrift (uiteraard in de toenmalige spelling) :

 


JOANNES SERGIJSELS
O MENSCH ZET HIER GEEN VOET
OF ZEGT MARIA WEES GEGROET
ANNO 1887
IN RELIGIE
Br ALEXIUS

Wis (Louise) Peremans die twee huizen voorbij de kapel woonde kon men gerust de ziel van het gehucht noemen. Ze was anno 1974 86 jaar en had nog geloof en bijgeloof van nabij gekend. Ze vertelde dat er vroeger een grote bedevaart bestond naar List tegen “koorts” en “fleurus”. De bouwer van de kapel was “Janneke Nielkes” (Joannes Sergijsels), de zoon van Nielke Sergijsels. liststraatDe familie Sergijsels woonde twee huizen voorbij de kapel. Deze mooie oude woning staat naast het vroegere pachthof Van Tricht uit 1780 met de mooie zonnewijzer. De broer van Janneke Nielkes “Toinke Nielkes” (Antoon Sergijsels) was oudstrijder van 1830. Hij was gehandicapt tengevolge van verwondingen opgelopen bij de revolutie te Brussel. Hij had daarom ook een invalidenpensioen ontvangen van het toen nieuwe “Belgische gouvernement”.

Louise Peremans vertelde met fierheid dat ze nog een kleindochter was van de zuster van de vrouw van Toinke Nielkes, de dappere strijder van 1830. In 1974 woonde ze nog steeds in het huis waar Toinke gewoond had. De schoonste herinneringen voor Louise Peremans waren de meiboomplantingen te List. De kapel van O.L.Vrouw der 7 smarten was immers niet alleen het godsdienstig centrum bij uitstek, maar ook het ontspanningscentrum. Rond 1900 werd de kapel met 2 m. “percoil”, een soort lijnwaad, afgezet.Er werd een spar in het bos gehakt. De jonge mannen deden er de schors af en er werden vaantjes opgezet. Dan werd de boom rechtgetrokken voor de kapel van “Janneke Nielkes” terwijl de fanfare speelde. Daarna werd de spar met zeep ingestreken en dan begon het “mastklimmen” voor de jonge mannen. Die moesten pogen er een vaantje af te halen voor hun liefje. Na het mastklimmen volgden nog andere volksspelen die bij Van Trichop het erf van de 18de eeuwse hoeve (Liststraat, 24) plaatsvonden : kruiwagenrijden, vessenveuren en zakkenlopen, de typische spelen die het
Listerse feest opvrolijkten.

Van kruiwagenrijden bestonden er twee versies :
1) Een persoon "stapt/loopt" met zijn handen over de grond terwijl een tweede persoon zijn benen (dicht bij de voeten) vasthoudt. Dat is wellicht de oudste versie.
2) Een persoon zit op de kruiwagen waarmee iemand anders rijdt.

Vessenveuren (ves = vors/kikvors, veuren = vervoeren) bestond hierin dat men een kikvors op een kruiwagen plaatste en daarmee men moest pogen te rijden, zodanig dat de kikvors er bleef opzitten. Wanneer deze van de kruiwagen sprong moest men hem er terug opzetten. Kruiwagenrijden en zakkenlopen zijn volksspelen die nog jarenlang gedaan werden in Nederokkerzeel en alle dorpen in de omtrek, tijdens de zomerfeesten van de B.J.B. (Boerenjeugdbond), de huidige Katholieke Landelijke Jeugd of K.L.J. en ook op de Vlaamse kermissen.